Bemutatkozás

A GTX KFT. 1994.09.01-én alakult meg azzal a céllal, hogy megváltozott munkaképességű embereknek teremt munkahelyet. 1995-től kijelölt célszervezetként működtünk. Az új rendelkezéseknek megfelelően 2006 április 11.-től KIEMELT TANÚSÍTVÁNY-nyal működünk.

A KFT. tevékenységét a Zalaegerszeg, 01006/8. hrsz. alatti ingatlanában végzi. Itt alakítottunk ki munkatermeket a bérmunkában végzett kézi összeszerelésekhez.

Mivel e telephelyünk külterületen – a városon kívül található – tömegközlekedéssel a dolgozók nem tudják megoldani a munkába járást, ezért saját üzemeltetésű busszal oldottuk meg a dolgozók munkába szállítását.

 


 
„Irány a munka világa!”
TÁMOP-5.3.8.A2-13/1-2013-0019 
 
Projekt célja:
- támogató szociális szolgáltatások biztosítása a GTX Kft. munkavállalói részére;
- a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére, a tranzit foglalkoztatásuk hatékonyságának növelése érdekében, speciális kompetencia- és készségfejlesztés, valamint képzési lehetőségek biztosítása; 
- mentori-, szupervízori- és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása a GTX Kft. munkatársai részére.
 
Projekt keretében biztosított szolgáltatások:
 
- Munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése – alapvető képzés:
- Az alapvető képzés keretében a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkavállaláshoz, valamint foglalkoztatásukhoz szükséges készségeik kerülnek fejlesztésre. 
- A képzés a munkavállalást elősegítő, elméleti, egyéni és kiscsoportos interaktív elemeket tartalmaz, melyek kifejezetten rehabilitációs alapokon nyugszanak.
- Alapvető képzés időtartama: 480 óra
 
- Szupervízió:
- Megváltozott munkaképességű munkavállalók jövőre vonatkozó aggodalmainak feltárása, feldolgozása, realitásokkal való szembesítése.
 
- Mentori szolgáltatás:
- Aktuálisan felmerülő nehézségek, problémák beazonosítása.
- A probléma megoldása kapcsán a támogatás, segítségnyújtás lépéseinek meghatározása.
 
- Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás:
 
- A megváltozott munkaképességű személyek munkavállalók tartós foglalkoztatásának segítése, nyílt munkaerő-piacra történő kilépésük támogatása. 
 
- Életvezetési tanácsadás:
- Az életvezetési tanácsadás magában foglalja a pozitív gondolkodás alapjainak kialakítását, a kommunikációs készségek fejlesztését, az egészséges életszemlélet elsajátítását. 
 
Projekt várható eredményei:
- 20 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló bevonása a projektbe;
- 20 fő képzése a Munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése képzés keretében;
- 18 fő sikeresen elvégzi a Munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése képzést;
- 20 fő részére támogató szociális szolgáltatások biztosítása;
 
Projekt időtartama: 
- 2014. október 01 -2015. szeptember 30.
 
Projekt teljes költségvetése:
- 29, 88 Millió Forint
 
Bemutatkozás Bemutatkozás